Artykuł sponsorowany

Kredyty frankowe i ich historia w Polsce

Kredyty frankowe i ich historia w Polsce

Kredyty frankowe, czyli pożyczki zaciągane w szwajcarskiej walucie, przez wiele lat były popularnym rozwiązaniem finansowym dla Polaków. Niska stopa procentowa oraz stabilność franka szwajcarskiego sprawiły, że wiele osób decydowało się na takie zobowiązanie. Jednak w ostatnich latach kredyty frankowe stały się powodem wielu problemów dla ich posiadaczy, co doprowadziło do licznych sporów sądowych i zmian w prawie.

Boom na kredyty frankowe

W Polsce kredyty frankowe zyskały na popularności na początku XXI wieku. Wówczas to niskie stopy procentowe w Szwajcarii oraz stabilność tej waluty przyciągnęły uwagę polskich kredytobiorców. Wiele osób uważało, że zaciągnięcie kredytu we frankach będzie korzystniejsze niż w polskim złotym, ponieważ raty były niższe, a ryzyko kursowe wydawało się niewielkie. Kredyty frankowe były szczególnie popularne wśród osób kupujących mieszkania na kredyt. W 2008 roku udział kredytów hipotecznych we frankach wynosił aż 60% wszystkich zaciągniętych zobowiązań tego rodzaju.

Problemy związane z kredytami frankowymi

Kryzys finansowy z 2008 roku oraz późniejsze wahania kursów walut sprawiły, że kredyty frankowe zaczęły stawać się problemem dla ich posiadaczy. Wzrost kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotego spowodował, że raty kredytów znacznie wzrosły, a ich spłata stała się trudniejsza dla wielu osób. Dodatkowo, w 2015 roku Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się na zniesienie kursu minimalnego franka wobec euro, co jeszcze bardziej zwiększyło jego wartość i pogłębiło problemy kredytobiorców.

Sporów sądowych i zmiany w prawie

W związku z problemami wynikającymi z kredytów frankowych wiele osób postanowiło dochodzić swoich praw przed sądem. Poszkodowani kredytobiorcy zarzucali bankom m.in. nieprawidłowości przy zawieraniu umów oraz brak informacji o ryzyku związanym z tego rodzaju pożyczką. Wiele spraw trafiło do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że polskie sądy mogą oceniać klauzule walutowe w umowach kredytowych pod kątem ich przejrzystości i uczciwości.

W odpowiedzi na te wydarzenia, polski rząd wprowadził zmiany w prawie dotyczące kredytów frankowych. W 2019 roku Sejm uchwalił tzw. ustawę antyfrankową, która ma na celu ułatwienie kredytobiorcom przewalutowania swoich zobowiązań na złote oraz ograniczenie ryzyka kursowego. Mimo tych działań problem kredytów frankowych w Polsce wciąż pozostaje nierozwiązany, a liczba sporów sądowych związanych z tym tematem nadal rośnie.