Artykuł sponsorowany

Jakie są podstawowe rozliczenia kierowców zawodowych?

Jakie są podstawowe rozliczenia kierowców zawodowych?

Kierowanie pojazdami ciężarowymi na terenie Polski i poza jej granicami wiąże się z koniecznością rozliczania się z różnymi instytucjami. Kierowcy zawodowi muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami za kierownicą, ale także znajomością przepisów dotyczących rozliczeń. W niniejszym artykule przedstawimy trzy podstawowe rodzaje rozliczeń, z którymi muszą się zmierzyć kierowcy zawodowi w Polsce.

W jaki sposób rozlicza się kierowców zawodowych?

Kierowcy zawodowi, podobnie jak wszyscy inni pracownicy, mają obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez pracodawcę. Natomiast kierowcy współpracujący z firmami transportowymi na podstawie umowy zlecenia czy kontraktu B2B muszą samodzielnie wyliczyć i wpłacić należne kwoty. Warto pamiętać, że kierowcy mogą korzystać z różnych ulg podatkowych oraz odliczeń, takich jak koszty uzyskania przychodu czy odliczenie VAT od zakupionego paliwa.

Kierowcy zawodowi są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku. W Polsce obowiązują przepisy unijne normujące rozliczenia kierowców w Rzeszowie i każdym innym mieście, które określają m.in. maksymalny czas pracy, przerwy w ciągu dnia oraz odpowiedni czas odpoczynku tygodniowego. Kierowcy muszą prowadzić ewidencję swojego czasu pracy za pomocą tachografu, a dane zapisane na kartach kierowcy są podstawą do kontroli przestrzegania przepisów przez Inspekcję Transportu Drogowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kierowca może zostać ukarany mandatem, a pracodawca może ponieść odpowiedzialność finansową.

Kierowcy zawodowi muszą również rozliczać się z kosztami związanymi z eksploatacją pojazdu. W przypadku pojazdów ciężarowych, najważniejszymi kosztami są wydatki na paliwo oraz opłaty drogowe. W Polsce obowiązuje system viaTOLL, który pozwala na automatyczne naliczanie opłat za przejazd drogami płatnymi. Kierowcy powinni również regularnie kontrolować stan techniczny pojazdu oraz dbać o jego serwisowanie, gdyż wszelkie usterki mogą prowadzić do nieplanowanych kosztów oraz opóźnień w realizacji zleceń transportowych.