Artykuł sponsorowany

Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa?

Sprawy o ustalenie ojcostwa mogą być skomplikowane i stresujące dla obu stron. Warto zatem znać swoje prawa i obowiązki, a także wiedzieć, jak przebiega taki proces. W tym artykule omówimy jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa, jakie są jej etapy oraz jak może pomóc kancelaria adwokacka.

Przeczytaj również: Jakie aspekty reguluje prawo oświatowe?

Etap I - Wnioski i badania DNA

Pierwszym etapem w sprawie o ustalenie ojcostwa jest złożenie wniosku do sądu przez matkę, domniemanego ojca lub dziecko. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące stron oraz uzasadnienie żądania ustalenia ojcostwa. Następnie sąd może zarządzić przeprowadzenie badań DNA w celu potwierdzenia lub wykluczenia pokrewieństwa. Badania te są obecnie najbardziej precyzyjnym sposobem ustalania ojcostwa i dają wynik z prawdopodobieństwem przekraczającym 99,9%.

Przeczytaj również: Jakie usługi świadczy kancelaria adwokacka?

Etap II - Rozprawa sądowa

Drugi etap to rozprawa sądowa, podczas której strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów oraz dowodów. Sąd ocenia zgromadzone materiały dowodowe, a także bierze pod uwagę okoliczności sprawy, takie jak czas jaki upłynął od narodzin dziecka czy relacje pomiędzy stronami. Warto zaznaczyć, że pomoc prawnika, np. z kancelarii adwokackiej w Żninie, może okazać się nieoceniona podczas tego etapu, gdyż adwokat pomoże przygotować odpowiednie dokumenty oraz reprezentować klienta przed sądem.

Przeczytaj również: Jak adwokat pomoże w rozwodzie?

Etap III - Wyrok sądu i konsekwencje

Ostatnim etapem jest wydanie wyroku przez sąd. Jeśli ojcostwo zostanie ustalone, domniemany ojciec będzie musiał ponieść odpowiedzialność za dziecko, co może obejmować obowiązek alimentacyjny oraz inne prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa. W przypadku negatywnego wyniku badań DNA, sąd oddali wniosek o ustalenie ojcostwa. Wyrok ten jest prawomocny i może być poddany apelacji tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Wsparcie kancelarii adwokackiej w Żninie

W trakcie sprawy o ustalenie ojcostwa warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak kancelaria adwokacka w Żninie. Adwokaci mają doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw oraz znają aktualne przepisy prawne. Pomogą przygotować wniosek, zgromadzić dowody oraz reprezentować klienta przed sądem, co może znacząco zwiększyć szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.