Artykuł sponsorowany

Jak ubiegać się o odszkodowanie po potrąceniu?

Jak ubiegać się o odszkodowanie po potrąceniu?

Potrącenie przez samochód to sytuacja, która może zdarzyć się każdemu. W takim przypadku ważne jest, aby wiedzieć, jak ubiegać się o odszkodowanie za doznane szkody. W tym artykule dowiesz się, jakie kroki powinieneś podjąć, aby uzyskać należne świadczenia.

Jak zgłosić wypadek drogowy?

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o odszkodowanie jest zgłoszenie wypadku drogowego odpowiednim służbom. Jeśli doszło do potrącenia pieszego, należy natychmiast wezwać policję oraz pogotowie ratunkowe. W międzyczasie warto zabezpieczyć miejsce zdarzenia, aby uniknąć kolejnych kolizji. Ważne jest również zebranie informacji na temat sprawcy wypadku, takich jak dane personalne, numer rejestracyjny pojazdu czy dane ubezpieczyciela. Warto również zebrać kontakty do ewentualnych świadków zdarzenia.

Decydując się na ubieganie się o odszkodowanie, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego prawnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. Na przykład, firmy zajmujące się odszkodowaniami w Rzeszowie mogą pomóc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz reprezentować poszkodowanego przed sądem i ubezpieczycielem. Dzięki temu proces ubiegania się o odszkodowanie może przebiegać sprawniej, a poszkodowany ma większe szanse na uzyskanie należnych mu świadczeń.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie?

W procesie ubiegania się o odszkodowanie kluczowe jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniałe zdarzenie oraz poniesione straty. Należy do nich zaliczyć protokół z miejsca wypadku sporządzony przez policję, zaświadczenie lekarskie potwierdzające doznaną szkodę na zdrowiu, a także wszelkie rachunki i faktury związane z leczeniem czy naprawą uszkodzonego mienia. W przypadku utraty zdolności do pracy warto również uzyskać stosowne zaświadczenie od lekarza orzecznika.

Warto pamiętać, że istnieje określony termin na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie. Zgodnie z polskim prawem, poszkodowany ma na to trzy lata od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i jej sprawcy. Po upływie tego terminu roszczenie ulega przedawnieniu, co oznacza, że poszkodowany traci prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania mające na celu uzyskanie należnych świadczeń.