Artykuł sponsorowany

Jak sprawdzić, czy oświetlenie awaryjne spełnia normy bezpieczeństwa?

Jak sprawdzić, czy oświetlenie awaryjne spełnia normy bezpieczeństwa?

Oświetlenie awaryjne to kluczowy element systemu bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, biurach, szkołach czy centrach handlowych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie widoczności i bezpiecznego przemieszczania się osób w przypadku awarii zasilania. Aby oświetlenie awaryjne spełniało swoją funkcję, musi być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. W poniższym artykule przedstawiamy cztery kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas kontroli oświetlenia awaryjnego.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Istnieją dwa główne rodzaje oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjne i antypanikowe. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskazać drogę ewakuacji oraz miejsca, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, schody i inne elementy umożliwiające opuszczenie budynku. Z kolei oświetlenie antypanikowe służy do zapewnienia minimalnej widoczności w pomieszczeniach, gdzie może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w nich. Ważne jest, aby oba rodzaje oświetlenia były spełniały wymagania normy PN-B 02867.

Parametry techniczne oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne musi spełniać określone parametry techniczne, takie jak czas przełączania na zasilanie awaryjne, czas świecenia oraz natężenie oświetlenia. Czas przełączania nie powinien przekraczać 15 sekund, a czas świecenia wynosić co najmniej 60 minut dla oświetlenia ewakuacyjnego i 30 minut dla oświetlenia antypanikowego. Natężenie oświetlenia powinno być zgodne z wartościami podanymi w normie PN-B 02867, a takie pomiary oświetlenia awaryjnego w Warszawie należy przeprowadzić za pomocą specjalistycznego sprzętu – luksomierza.

Zasilanie i kontrola stanu oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne powinno być zasilane z niezależnego źródła energii, takiego jak akumulatory czy agregaty prądotwórcze. Ważne jest, aby zasilanie to było niezawodne i zapewniało odpowiednią moc dla wszystkich urządzeń oświetleniowych. Ponadto, system oświetlenia awaryjnego powinien być wyposażony w urządzenia do automatycznej kontroli stanu, takie jak przekaźniki monitorujące czy kontrolery.

Konserwacja i przeglądy oświetlenia awaryjnego

Regularna konserwacja i przeglądy oświetlenia awaryjnego są niezbędne, aby zapewnić jego sprawność i zgodność z obowiązującymi normami. Przeglądy powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku przez uprawniony personel, a ich zakres obejmuje m.in. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, pomiar natężenia oświetlenia oraz kontrolę zasilania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze.