Artykuł sponsorowany

Jak często należy wykonywać badanie wody?

Jak często należy wykonywać badanie wody?

Czysta i zdrowa woda to podstawa naszego życia, dlatego warto zastanowić się nad tym, jak często powinniśmy kontrolować jej jakość. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, obowiązują normy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W artykule przedstawimy, jak często należy wykonywać badanie wody oraz jakie czynniki wpływają na konieczność takiej kontroli.

Czynniki wpływające na częstotliwość badań

Pierwszym czynnikiem wpływającym na częstotliwość badań jakości wody jest źródło jej pozyskiwania. W przypadku wody z sieci miejskiej, kontrole przeprowadzane są przez odpowiednie służby sanitarne i ich wyniki są regularnie publikowane. Natomiast dla osób korzystających z własnych ujęć wodnych, takich jak studnie czy ujęcia gruntowe, zaleca się wykonywanie badań co najmniej raz do roku. Dodatkowo, wartościowe może być badanie wody w Warszawie po wystąpieniu ekstremalnych zdarzeń pogodowych, takich jak powodzie czy susze, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wody.

Kolejnym aspektem, który wpływa na konieczność badań wody, jest rodzaj instalacji wodociągowej oraz jej stan techniczny. Stare, zniszczone rury mogą powodować zanieczyszczenie wody, dlatego warto regularnie kontrolować jakość płynącej przez nie wody. W przypadku nowych instalacji, wykonanych z materiałów odpornych na korozję i o dużej trwałości, badania można przeprowadzać rzadziej. Warto jednak pamiętać, że nawet nowoczesne instalacje mogą ulec uszkodzeniu, dlatego warto pozostać czujnym i kontrolować jakość wody na bieżąco.

Znaczenie badań mikrobiologicznych i chemicznych

Badania jakości wody można podzielić na dwie główne kategorie - mikrobiologiczne i chemiczne. Badania mikrobiologiczne mają na celu sprawdzenie obecności drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie czy wirusy. Z kolei badania chemiczne pozwalają ocenić zawartość różnych substancji chemicznych, takich jak metale ciężkie czy pestycydy. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz źródła wody, częstotliwość badań może się różnić. Przykładowo, w przypadku wody z sieci miejskiej badania mikrobiologiczne są wykonywane regularnie przez służby sanitarne, natomiast badania chemiczne mogą być przeprowadzane rzadziej.