Artykuł sponsorowany

Czy komornik może ściągać przedawniony dług?

Czy komornik może ściągać przedawniony dług?

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy komornik może ściągać dług, który uległ już przedawnieniu? W Polsce egzekucja długów jest ściśle uregulowana prawnie, a przedawnienie długu może wpłynąć na możliwość jego ściągnięcia. Warto zatem poznać swoje prawa i obowiązki w tej kwestii.

Przedawnienie długu – co to oznacza?

Przedawnienie długu to proces, po upływie którego wierzyciel traci możliwość dochodzenia swoich należności na drodze sądowej. Okres przedawnienia różni się w zależności od rodzaju długu – dla zobowiązań cywilnoprawnych wynosi on zazwyczaj 3 lata, natomiast dla długów podatkowych czy alimentacyjnych okres ten wydłuża się do 5 lat. Istotne jest jednak, że przedawnienie nie powoduje automatycznego umorzenia długu – wierzyciel nadal może próbować dochodzić swoich należności, jednakże tylko za zgodą dłużnika.

Egzekucja długów przez komornika

Komornik jest organem odpowiedzialnym za egzekucję długów na podstawie tytułu wykonawczego, którym najczęściej jest prawomocne orzeczenie sądu. Jego zadaniem jest ściągnięcie długu od dłużnika na rzecz wierzyciela, poprzez zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika, a także egzekucję z wynagrodzenia czy świadczeń socjalnych. Komornik ma obowiązek działać zgodnie z prawem, a więc nie może prowadzić egzekucji długów przedawnionych, jeśli dłużnik zgłosi odpowiedni zarzut przedawnienia.

Zarzut przedawnienia a egzekucja długów

Aby uniknąć egzekucji długów przedawnionych, dłużnik musi zgłosić zarzut przedawnienia w odpowiedniej formie. Może to zrobić na etapie postępowania sądowego, składając stosowne oświadczenie, lub na etapie egzekucyjnym, informując komornika o przedawnieniu długu. W przypadku uznania zarzutu przez sąd lub komornika, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Warto jednak pamiętać, że zarzut przedawnienia nie zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty długu – wierzyciel może nadal próbować dochodzić swoich należności, jednakże tylko za zgodą dłużnika.

Podsumowując, komornik nie ma prawa ściągać długów przedawnionych, jeśli dłużnik zgłosi odpowiedni zarzut przedawnienia. Warto zatem znać swoje prawa i obowiązki w tej kwestii, aby uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z egzekucją długów. Pamiętajmy jednak, że przedawnienie długu nie oznacza jego umorzenia – wierzyciel może nadal próbować dochodzić swoich należności, jednakże tylko za zgodą dłużnika.