Artykuł sponsorowany

Co zrobić z zużytym akumulatorem?

Co zrobić z zużytym akumulatorem?

Właściwe postępowanie z odpadami nie tylko chroni środowisko, ale także przyczynia się do oszczędności surowców i energii. W Polsce istnieje kilka opcji pozbycia się starych akumulatorów, które warto poznać.

Zużyty akumulator - dlaczego nie można go wyrzucić do śmietnika?

Zużyte akumulatory są uważane za niebezpieczne odpady, które zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i metale ciężkie (np. ołów). Wyrzucanie ich do zwykłego śmietnika jest nie tylko nieodpowiednie, ale także nielegalne. W Polsce obowiązuje ustawa o odpadach, która nakłada na posiadaczy zużytych akumulatorów obowiązek ich oddania w odpowiednie miejsca. Niewłaściwe postępowanie z tymi odpadami może prowadzić do poważnych konsekwencji dla środowiska, takich jak skażenie gleby czy wód gruntowych.

Oddaj stary akumulator do punktu skupu lub serwisu samochodowego

Najprostszym sposobem na pozbycie się zużytego akumulatora jest oddanie go do punktu skupu akumulatorów w Poznaniu lub serwisu samochodowego. Wiele z nich oferuje możliwość bezpłatnego pozbycia się starych akumulatorów, a niektóre nawet płacą za nie niewielką kwotę. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy dany punkt przyjmuje zużyte akumulatory, gdyż nie wszystkie z nich są do tego uprawnione. Ponadto, oddając akumulator w takim miejscu, można mieć pewność, że zostanie on przekazany do recyklingu i nie zaszkodzi środowisku.

Zgłoś się do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Kolejną opcją jest oddanie zużytego akumulatora do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Takie miejsca są zlokalizowane w większości miast i gmin w Polsce. W PSZOK przyjmowane są różnego rodzaju odpady, w tym również niebezpieczne, jak właśnie zużyte akumulatory. Przed udaniem się do takiego punktu warto sprawdzić jego lokalizację oraz godziny otwarcia na stronie internetowej odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Współpracuj z firmami zajmującymi się recyklingiem akumulatorów

W Polsce istnieje wiele firm zajmujących się recyklingiem akumulatorów, które oferują usługi odbioru i transportu zużytych akumulatorów. Współpracując z takimi firmami, można mieć pewność, że zużyty akumulator trafi do recyklingu, a jego szkodliwe substancje nie zaszkodzą środowisku. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy dana firma posiada odpowiednie pozwolenia i certyfikaty potwierdzające jej rzetelność oraz dbałość o środowisko.